Házirend

A házirend visszavonásig érvényes az ÁSZF-el, a Hajózási Szabályzattal, a járványügyi tájékoztatóval és a weboldalon felsorolt egyéb szabályokkal, feltételekkel együtt az

 • Óbudai Sportegyesület
 • az indian-vizitura.hu
 • a működtető (Horváth Péter EV.) által szervezett programokon, túrákon – ez utóbbi esetben az alapszabály kivételével

A házirend és a járványügyi protokollok betartása a résztvevők és a programszervezők közös érdeke, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a program.


 

Óbudai SE – Indián-vízitúra járványügyi tájékoztatója

2020.05.27

Kedves Szülők és Táborozók!

A Budapest Főváros Kormányhivatalának II. Kerületi Hivatala,  annak illetékes Népegészségügyi Osztálya a 2020.03.13-i, 05.25-i és 05.27- elektronikus formában érkezett levelünkre, telefonos érdeklődésünkre és bejelentéseinkre az alábbi tájékoztatásokat adta:

Idézet a levelezésből:

– 06.15-06.19, 06.22-06.22, 07.06-07.10, 07.13-07.27, 08.03-08.07 között üzemeltetni kívánt napközis táborát a BFKH Budapest II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályánál szabályszerűen bejelentették.

– A Hivatalnál fellelhető valamennyi, az Óbudai SE (Indián-vízitúra) által üzemeltetett táborok működésére vonatkozó dokumentumok alapján megállapítható, hogy a közegészségügyi feltételeknek minden esetben megfeleltek, így a jelenlegi helyzetben is valószínűsíthető, hogy a mindenkori eljárásrendnek megfelelően, fokozott odafigyeléssel fogják a táborokat lebonyolítani, amennyiben azok megvalósulnak.

– Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az idei évben a táborok szervezése és működtetése során különös figyelmet kell fordítani a járványügyi szabályok szigorú betartására.

– A Nemzeti Népegészségügyi Központ május 20-i előírásai alapján szabadtéri programok szervezésénél egyedül a szoros kontaktust igénylő foglalkozások (pl. birkózás, küzdősportok) megtartása nem javallott. Kajakot, és kenut nyugodtan használhatnak a szükséges létszámmal.

– Étkezésnél a nagy zsúfoltság elkerülése végett kialakíthatnak forgó rendszert (pl. két-három részre oszthatják az étkezőket).

– A tábor ideje alatt a nagyobb létszámot javasolt kisebb csoportokra bontani (pl. kajakozók, kenusok stb.), amennyiben ez megoldható.

– Az eddigi években alkalmazott étkeztetési módszerük az idei évben is használható. A megfelelő kézhigiéne betartására, és az étel elfogyasztásáig történő megfelelő tárolására azonban fokozottan ügyeljenek.

– A tábor helyszínén csak a magát egészségesnek tartó személy / gyermek tartózkodhat.

– Koronavírus tesztelés nem szükségszerű.”

NNK nyári tábor teljes tájékoztató letölthető innen: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol

 

/Kivonat/

Egészséges táborozók: A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti.

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is szükséges.

„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.

Személyi higiéne betartása: A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.

A személyi higiéne alapvető szabályairól a táborba érkezők kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.

Ennek részeként fokozottan ügyeljenek arra, hogy a táborba érkezéskor minden táborozó alaposan mosson kezet vagy használjon alkoholos kézfertőtlenítést.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok: Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Teendő beteg személy esetén: Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítőnél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők által előzetesen felkért, megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Kérjük, hogy a hozzánk jövő táborozók gondoskodjanak a saját használatú eszközeik használatáról a program idejére:

Minimum 1 db légzőnyílásokat takaró maszk, virucid kézfertőtlenítő, papír zsebkendő, saját törülköző, kulacs, naptej, sapka, szandál, váltó és fürdőruházat, önellátás esetén megfelelő étel tárolási és használati eszközök.

Az egészségügyi nyilatkozatot is tartalmazó „Résztvevői nyilatkozat” a www.indian-vizitura.hu oldalról tölthető le. A papírt a tábor előtt 0-4 napon belül kell kitölteni és aláírni.

Az Óbudai SE (Indián-vízitúra) programjain további változtatásig az NNK 2020.05.20-i járványügyi és jelen tájékoztatóban foglaltak betartásával lehet csak részt venni.


 

Házirend szabályai:

1. A résztvevők számára tilos:

– a program területére, illetve a területén kívüli foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és a testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket

– cigarettát, alkoholt, vagy más tiltott eszközt a programra hozni. A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a résztvevőtől elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre vissza szolgáltatjuk a program befejeztével

– a program területét a programvezető/edző/elnök jóváhagyása, kiskorú résztvevő esetén felnőtt kíséret nélkül nélkül elhagyni

– a vízben engedély nélkül való fürdőzés, evezős útvonalról való letérés, és a program vízitelepi elektronikus kijelentkezés nélküli elhagyása is

– szabályosan becsatolt mentőmellény nélkül a vízen tartózkodni, vagy 2 méternél közelebb menni a parthoz

– a hajó kikötésének, elindulásának, egyensúlyának önkényes megzavarása

– engedély nélküli kisállat elhozatal “állatsimogatás”, a természetben lévő élőlények zavarása

– csövekre, műtárgyakra, kötelekre, fákra való felmászás, csúszós felületekre lépés

– kiskorú résztvevő által harmadik félnek / médiának a szervező engedélye nélkül adott interjú a program idején, vagy területén

– a foglalkozás/oktatás / edzés közben a szervezők engedélye nélkül elhagyni az adott foglalkozást

– a programvezető vagy bármelyik kormányos, önkéntes, kísérő utasítását szándékosan megszegni, különösen a hajózás alattiakat

– az általunk adott azonosító karszalagot a program egész hete alatt levenni, olvashatóságát rontani, adatait megváltoztatni

– más résztvevőket, vagy a kormányosok, önkéntesek, kísérők testi épségét veszélyeztetni
A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, és minden körülmények között felelősségre vonást eredményez

– más résztvevőket a program kellemes eltöltésében vagy a tanulásban / játékban / pihenésben szándékosan akadályozni

– más résztvevőkkel / programszervezőkkel magát meghívatni bármire (étel, ital, adatmennyiség stb.) aznapi érték azonos visszahívás „érték kiegyenlítés”nélkül

– az ékszerviselés a sport foglalkozásokon biztonsági okokból tilos

– a táborban megismert személyek táboron kívüli zaklatása, résztvevők személyes adatainak jogosulatlan elkérése, engedély nélküli felhasználása, különösen a lakcím, tartózkodási cím, elérhetőségek, social média kapcsolat kialakítása, fenntartása stb.

 

2. A résztvevő köteles:

– betartani a járványügyi tájékoztatóban leírtakat

– idejében és az előírt módon megjelenni az egyes programelemek kezdetekor

– 18 év alatt vagy úszás tudás hiányában szabályosan becsatolt mentőmellényt viselni a vízen és a vízparttól 2 méteres távolságon belül, amit mi adjuk fel az elején, később már csak ellenőrizzük

– elfogadni az esetleges előre, mellé vagy hátrasorolását a sorban, illetve felszólításra figyelni a programon elhangzó oktatási anyagokra

– leadni számunkra a program indulása előtt a szülő által aláírt, 4 napnál nem régebbi résztvevői nyilatkozatunkat arról, hogy egészséges és részt vehet

– gondoskodnia a saját közlekedésről és annak költségeiről, kivéve amikor a programleírásban kifejezetten szerepel az, hogy azt a részvételi díj már tartalmazza

– a jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszer érzékenységéről, allergiájáról

– köteles gondoskodnia arról a tőle elvárható mértékben, hogy ne fogyasszon allergéneket, és az étkezésnél ezt az igényét külön jelezze számunkra

– az előírt saját felszereléseket elhozni: naptej, sapka, ivóvíz, vízálló szandál, törülköző, váltás ruha stb.

– a veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi programszervezőnek, illetve felnőttnek

– betartani a szervezők utasításait, a hajó (kenu, kajak, stb) vezetőjének az utasításait, a szárazföldön a programot segítő önkéntesek kéréseit

– a felmerülő panaszait, észrevételeit, kérdéseit haladéktalanul elmondani, és minden esetben a szervezőknél, az aktuális program/vízitúra vezetőnél, illetve a hajó kormányosánál is jelezni ha gondja támadt

– ha az elsőnek megszólított személy nem reagál érdemben, résztvevő haladéktalanul köteles a programvezetőnél vagy helyettesénél külön jelezni gondját-baját, természetes igényeit, mint például: éhség, szomjúság, elfáradás, rosszullét, testi-lelki fájdalmát stb.

– a meghirdetett program kezdési időpontokban megjelenni, bejelentkezni és részt venni a oktatáson / edzésen stb. illetve a fegyelmezett magatartással elősegíteni ezek sikerét

– jó állapotban megőrizni, és az előírásoknak illetve a rendeltetési célnak megfelelően használni a szervezők létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket, és a saját értékeit

– ügyelni a program egész területének (helyiségek, park, Duna és a part, külső helyszínek) tisztaságára, a tőle elvárható módon részt vállalni a saját maga által okozott szennyeződés eltávolításában

– a külsős program helyszínek üzemeletetőinek „Házirend”-jében található előírások betartására. Erről bővebb információ a programhelyszínek honlapján található, ill. a vízitelepen kifüggesztésre került ezek leírása

– az egymástól kölcsönkért értékeket (pénzt, játékot stb) még aznap a program alatt hiánytalanul, az átvételi állapotnak megfelelően visszaadni jogos tulajdonosának

– teljes nevét, azonosító számát, esetleges gyógyszer vagy ételallergiáját kérdés esetén azonnal közölni a szervezőkkel

– sportszerűen viselkedni a „Fair play” és az alapszabály betartásával.

 

3. Értékek felügyelete:

A programra a 2-3.000 Ft értéknél többe kerülő tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, telefon, technikai eszközök) vagy az étkezéshez szükségesnél több készpénz hozatala megengedett, de nem ajánlott.

Értékmegőrző hiányában nem vállaljuk a felelősséget a résztvevők tulajdonában álló eszközökért, saját felszerelésekért.

 

4. Élelmiszer:

A napközis programok alapvetően ellátásosak, így mi gyermek ebéd menüt és uzsonnát igénylünk a résztvevőink számára, amelyet az étkezési és járványügyi szabályok betartásával lehet elfogyasztani.

Az önellátást választók az ebédidő betartásával a program területén étkezhetnek a saját maguk hozta névvel felcímkézett eszközökkel. Kérhetik az étel megmelegítését, de a hűtésben nem tudunk segíteni.

A vízitúrákon és a programokon a résztvevők étkezési leülő helyet, ivóvizet igénybe tudnak venni mosdózási és kézmosási lehetőségekkel együtt.

 

5. A program részvételének nyelvi feltételei:

Programunk hivatalos nyelve a magyar, így legalább az alapfokú (A2) ismerete elengedhetetlenül szükséges a programban való részvételhez.

Mindez azért fontos, hogy a résztvevő a szervezőinkkel és a program vezetőjével kommunikálni tudjon – sikeres legyen az oktatás.

 

6. A Házirend megsértése:

A szabályzatok (ÁSZF, HSZ, házirend, KF, alapszabály, járványügyi tájékoztató) egy programon belül négyszer történő kismértékű, vagy egyszeri súlyos megsértése (tilos dolgok művelése, btk-ba ütköző cselekmény) esetén a résztvevőt a programból kizárhatjuk a gondviselő értesítése mellett.

Az egy programon belüli kismértékű szabálysértéseket ideiglenesen számon tartjuk, és összeadjuk.

A harmadik kisebb fokú szabálysértés megtörténtekor a szülőt értesítjük az addig történtekről és megtanácskozzuk vele a további lehetőségeket.

Amennyiben a kismértékű szabálysértések száma eléri összesítve a négyet, a gondviselőt újból értesítjük a történtekről a résztvevőt pedig kizárhatjuk a táborból határozott vagy végleges időtartammal.

 

A négy darab enyhe házirendsértés esetén sorba véve 1-4-ig haladva kisebb szankciókat alkalmazunk:

 • az elsőnél szóban figyelmeztetjük a résztvevőt
 • a másodiknál szóban figyelmeztetünk, és elmagyarázzuk példával illusztrálva, hogy miért nem szabad azt csinálni ami miatt szóltunk
 • a harmadiknál értesítjük a gondviselőt, a résztvevőt pedig leültetjük a program szervezője / vezetője mellé 20 percre, hogy átbeszéljék a házirendet
 • a negyediknél 1 órára kizárjuk minden foglalkozásból a szabálysértő résztvevőt, és felküldjük a vízitelepre felnőtt felügyelet mellett
 • A negyedik fokozat elérésekor a szülővel való konzultáció után eldöntjük, hogy mennyi ideig tartókizárás mellett döntünk.

 

Amennyiben a résztvevő sorozatosan és szándékosan szabályszegő magatartást tanúsít, abban az esetben fenntartjuk a jogot a résztvevő végleges kizárására és újbóli jelentkezésének az elutasítására.

A Házirend megsértése miatt való kizárás esetén a turnus díja részlegesen sem kerül visszatérítésre.

 

A házirend súlyos megsértésének esetei:

– a résztvevő súlyos mulasztást vét a kötelességei tekintetében (például eldobálja a szemetet, amelyet felszólítás esetén sem hajlandó a kijelölt hulladék gyűjtőbe tenni)

– kézfertőtlenítés elmulasztása, köhögési protokoll megsértése, védőtávolság megszegése, járványügyi tájékoztatóban leírt védelmi intézkedések megsértése

– közegészségügyet vagy hajózási képességeket befolyásoló betegséget, fogyatékosságot, állapot eltitkolása

– ön és / vagy közveszélyes, mások biztonságát fenyegető viselkedés

– tűz okozása, dohányzás a programon, egyéb tiltott bódító vagy teljesítményfokozó szerek fogyasztása

– fára, műtárgyra mászás, stégről / partról való beugrálás a vízbe, a fürdési tilalom megszegése

– mások biztatása tiltott, vagy törvénybe ütköző tevékenységek végzésére

– Büntető Törvénykönyv jogszabályaiba ütköző, vagy kiskorúakat veszélyeztető tevékenység végzése

– a Hajózási Szabályzat szándékos megsértése, amely balesetveszélyes helyzetet teremt

– a tábor területének engedély nélküli önkényes elhagyása, szülő által adott önálló közlekedés engedélyének megsértése, programszervezők megtévesztése

– lányok és fiúk testi-lelki közeledésének bármilyen olyan módja, amely a résztvevőkben vagy a gondviselőben megbotránkozást kelt, vagy törvénybe, jó erkölcsbe ütközik

– balesetveszélyes helyzet teremtése, állapot fenntartása, veszélyhelyzet eltitkolása, kényszerrel vagy testi / lelki sérüléssel járó “beavatási” szertartások végzése

– mások méltóságának megsértése, kiközösítés, durva csúfolkodás, közízlést sértő szavak használata „káromkodás”

– sértő jelek mutogatása, félelmet keltő ruházat / jelek viselése, megjelenítése, önkényuralmi jelképek használata

– közrend megzavarása, garázdálkodás, balesetveszélyes eszközök elhozatala, birtoklása, használata / használat kísérlete

– talált tárgy önkényes megtartása, eltulajdonítása.

– bármilyen általunk adott eszköz vagy tárgy eredeti átadáskori állapottól eltérő, vagy sérülten történő visszaszolgáltatása a megváltozott állapot eltitkolásával /Például ráülés miatt tönkremegy a mentőmellény, de nem szól róla a résztvevő és így kerül vissza hozzánk/.

– a keletkezett károk megtérítésnek elmulasztása

– a házirendünk szerinti tilos dolgok művelése

 

A házirend enyhe megsértésének esetei:

Minden olyan eset, amely nem ütközik a házirend tilos, vagy súlyos eset kategóriájába. Az ügy elbírálásánál figyelembe vesszük a résztvevő helyzet felismerő és felfogó képességét, illetve a szabálysértés következményeinek előre láthatóságának – esetleges szándékosságát.

A gyermektáborokban való részvétellel járó természetes viselkedési folyamatokat képező jelenségeket addig fogadjuk el beavatkozás nélkül, ameddig úgy ítéljük meg, hogy az alapvetően még lelki-testi-anyagi kárt nem okoz, és nem veszélyes a táborozók vagy harmadik személy nyugalmának, illetőleg a programszervezés menetének a megzavarására.

Lehetőség szerint tartózkodunk a direkt fegyelmezéstől, mivel azt alapvetően a gondviselői feladatkörnek tartjuk. Mi a fokozatosság és átláthatóság elvét követjük, tehát előre közöljük az egyes szabályokat, és a megsértésükkel járó következményeket is.

A házirend enyhe megsértése példákkal:

– a résztvevő mulasztást vét a kötelességei tekintetében (például eldobálja a szemetét, amelyet önkéntesen vagy felszólítás esetén hajlandó a kijelölt hulladék gyűjtőbe tenni)

– 1000 Ft alatti kárt okoz, ha az nem szándékos, illetve nem rendszerszeresen történik, azaz enyhén megkopik a lapát a kezdő kezében amíg megtanul vele rendesen evezni. Ugyanez azonban 4 napi oktatás után már nem elfogadható – tehát az evezni tudó gyermek már köteles vigyázni a lapátra

– nem erőszakos tolakodás a sorban, halk morgolódás, másokat nem sértő és nem személynek intézett szavakkal történő indulat levezetés, (Pl elejti valaki a fagyiját és emiatt felkiált.)

– kárt vagy sérülést nem okozó kavicsdobálás, hajóban való fészkelődés, evezés kihagyása rövidebb távon stb.

 

7. A Szülőknek lehetőségük van:

– a programban a résztvevőt előre egyeztetett időpontban látogatni, programszervezők által kijelölt területen tartózkodni / várakozni /

– résztvevőt figyelemmel kísérni, illetve a szervezők előzetes értesítése mellett a táborból kivenni a lemondási feltételek figyelembe vételével

– a résztvevő által aznap okozott szabálysértési ügyének a felülvizsgálatát kérni, kivéve ha az olyan súlyos mértékű volt, hogy amiatt már a táborból kizárásra került

– kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a programvezetőhöz fordulni

 

8. A résztvevőknek lehetősége van:

– a programon, a csapatmunkában, önszervezésű játékokban való részvételre

– pihenni, hajót / kormányost váltani a programvezetők engedélyével

– a  szervezők által engedélyezett és felügyelt játékban való részvételre

– sportoktatásnál, gyakorlásnál történő hibázás esetén a javítás, helyes mozdulat újbóli bemutatásának és segítségnek a kérésére, akár minden körben legalább egyszer + a másnapi ismétlés vagy a “mutasd meg úgy, hogy én is értsem” kérése

– elfáradás, unatkozás, éhség, mosdózási, stb. igény jelzése és a megoldásának / tanácsnak a kérése

– baleset, rendbontás jelzése a pontos hely, idő és az észlelt események leírása mellett

– viselkedési problémák megjelenése, házirend szabályainak áthágása esetén a saját verzió elmondásának lehetősége

– házirendet sértő viselkedésre vonatkozó hátrányos döntés esetén résztvevőnek joga van a gondviselő jelenlétében az aznapi program vége előtt felülvizsgálatot kérni ügyében, kivéve ha az olyan súlyos mértékű volt, hogy amiatt a táborból már kizárásra került

– szülő értesítésének, és a hazaengedés kérésének továbbítása gondviselő részére a programszervezők által, ha résztvevő önállóan nem képes rá.

 

9. Általános feltételek az étkezésre.

Résztvevők:

 • először a főételeket fogyaszthatják el, és csak utána ehetnek édességet

 

 • A kiskorúak napszakonként maximum 1-1 adag édességet és 1-1 adag üdítőitalt fogyaszthatnak el. Ez a normál  2-3 gombóc fagyinak (max 150 gr) és maximum 3 dl cukros/szénsavas üdítőitalnak felel meg – beleértve a zéró kalóriás jellegű ízesített italokat és a gyümölcsleveket-teákat is

 

 • az általános szomj oltó folyadék táborunkban a szénsavmentes csapvíz, ebből mindenki korlátlanul utántöltheti kulacsát

 

 • meg lehet hívni egymást a parti büfékben de kizárólag csak akkor, ha értékegyezéssel ugyanaznap vissza is hívjátok egymást

 

 • Az étkezések kizárólag saját felelősségre vehetőek igénybe, a program során alkohol / bódító hatású anyagok fogyasztása tilos.

 

 • A gyógyszert fogyasztó kötelesek együttműködni a helyes adagolás tekintetében. A gondviselő köteles előre írásban és a helyszínen szóban is tájékoztatni a szervezőt az esetleges gyógyszer adagolásról és módjáról, időzítéséről.

 

 • A szervező nem biztosít speciális, vagy szakvizsgához kötött egészségügyi kezelési feltételeket és felügyeletet a programon.

 

Kiegészítő feltételek étkezés rendelése esetén:

 • A jelentkezésnél szólj nekünk, ha a gyermeked valamilyen ételallergiában szenved.

 

 • A résztvevődnek szóban is jeleznie kell minden étkezés alkalmával, hogy melyik menüből ehet. Ha nem tudja elolvasni a címkét, köteles egy felnőttet megkérni, hogy segítsen neki – illetve megmutatnia a karszalagján lévő jelet (GM, LM stb)

 

 • Gyermeked köteles betartani az ebédelés és uzsonnázás viselkedési szabályait: Fegyelmezett viselkedés, étkezés előtt és után szappannal (telepi mosdó) kezet mosni, az ételmaradékot a kijelölt gyűjtőhelyen a megfelelő módon elhelyezni, maga után rendet hagyni, illetve ha nem kér valamilyen ételt azt melegítés és kibontás előtt előre jelezni.

 

 • A kifizetett étkezés díját nem áll módunkban visszatéríteni, jóváírni az igénybevétel részleges vagy teljes lemondása esetén sem.

 

 • Az étkezési igényedet a jelentkezéskor áll módunkban befogadni, utána már csak önellátás kérhető.

 

Kiegészítő feltételek önellátás esetén:

 • Nyári táborainkban az önellátás szabadon választható. Ebben az esetben a gondviselő köteles gondoskodni a résztvevő egészséges és napi szintű folyamatos étkeztetéséről, folyadék utánpótlásáról.

 

 • Hozzatok nem romlós anyagokból készült szendvicset, vagy mikrohullámú sütőben felügyelet mellett melegíthető, a résztvevő teljes nevével feliratozott egytálételt és saját evőeszközt, illetve legalább 1 liter vízet újra felhasználható saját palackban.

 

 • A mikrohullámú sütős melegítésre csak felnőtt felügyelete mellett kerülhet sor, a megfelelő minőségű, mikrózható eszközökkel.

 

 • Amennyiben a gyermeked már képes az önellátásra és vásárlásra, kis mennyiségű 2-3.000 Ft ebéd pénzzel ellátva önállóan vásárolhat a szabad rálátással rendelkező parti vendéglátóhelyek kínálatából (kb 50 méteren belül), amelyet a többiekkel együtt ebéd és uzsonnaidőben elfogyaszthat.

 

 • Nem vállalunk felelősséget az önellátás választása esetén a megfelelő étkezési élményre, beleértve annak teljes folyamatát, és a felhasznált eszközöket – de lehetőségeink szerint biztosítjuk a mindenki számára elérhető mosdózási, vízvételi, hulladékgyűjtési lehetőséget.

 

10. Kupon kód szabályzat:

 • Webshopos vásárlásnál lehet felhasználni a nyári táborra és egyéb szolgáltatásokra

 

 • Értéke az adott akcióhoz, vagy céggel való külön megállapodáshoz köthető, és egy naptári évben egyszer váltható be

 

 • Többféle módon lehet hozzájutni: Munkáltatón keresztül, Óbudai lakosoknak lakcímkártyával igazoltan, Facebookon stb.

 

 • A kuponkódot kizárólag természetes személyek (fogyasztók) használhatják fel, mint végfelhasználók

 

 • Átruházni, pénzre váltani, visszatéríttetni nem lehet – felhasználása időhöz kötött, lejárta után nem váltjuk vissza, nem cseréljük be másikra

 

 • Vásárlásonként egy kupon használható fel egy évben

 

 • A jogosulatlan kupon felhasználás esetén a kupon kód nélküli ár fizetendő, amelyet felhasználó köteles a szolgáltatás/termék igénybevétele előtt kiegyenlíteni.

 

11. Egyéb rendelkezések:

– minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a jelen honlapon található többi szabályzat és feltétel az irányadóak az ÁSZF-el együtt.

– a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a programszervezők bizalmasan kezelik az aktuális, érvényes adatkezelési tájékoztató szerint, és harmadik félnek illetéktelenül nem adják ki.

– a Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A résztvevők és szüleik a jelentkezéssel elismerik, hogy elolvasták, megértették és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik a házirendet, rendelkezéseit betartják.

– a programszervezőt és megbízottaikat csak a vállalt kötelezettségek és a tábor helyszínén, illetve a program időtartama alatt történtek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a résztvevőt/szülőt/gondviselőt terheli.

–  a délutáni és esti programok egy része fedett részen is megtartható, egy részük azonban nem. Több napi rossz idő esetén a kinti programokat más – hasonlóan szórakoztató, de fedett térben is megtartható – programokra cseréljük, illetve a lehetőségeknek megfelelően mindent megteszünk, hogy az adott hét legfontosabb programjai (ilyen pl. a strand) ne maradjanak el.

– ennek érdekében amennyiben szükséges,változtatunk az adott turnus előre meghirdetett napirendjén is. A legtöbb foglalkozásunk – rossz időben is megtartható esőkabát és megfelelő ruházat viselése mellett.

– a rossz időjárás, a kedvezőtlen hangulat minden résztvevőt és programszervezőt közösen akadályozhat eredeti terveinek megvalósításában. Nem vállalhatunk garanciát a napsütéses időjárásra és minden gyermek jókedvére, így a program díjának visszatérítésére az időjárás, a résztvevő hangulatának megváltozása miatt nincs mód.

– a sportoktatásokat lehetőleg megpróbáljuk részben vagy egészében bepótolni, illetve ideiglenesen más sportfoglalkozásra cserélni, ha rossz az idő aznap.

A változtatás jogát fenntartjuk. Általános leírásaink nem minősülnek ajánlatnak, a képek illusztrációk!

 

We can speak/write english language (basic level) but our documents, offers, terms and conditions are writed in Hungarian language. We are not full responsible for communications other than Hungarian.

Óbudai Sportegyesület does not take any responsibility for damages resulting from misunderstandings in the translation of the programs, services and descriptions on the site in any other language.

Thank you for understandig!